Handen uit de mouwen

Lions club Land van Cuijk en Overmaze steekt ook graag de handen uit de mouwen om mensen mee te helpen bij maatschappelijke projecten. Zo doen we jaarlijks met een project mee aan NL Doet en ook tussendoor zetten we ons in voor anderen.

De handen uit de mouwen voor maatschappelijke projecten: een tuin inrichten, een schuurtje schilderen, een dagje uit organiseren, …

Acties steunen van anderen

Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze ondersteunt ook acties die andere mensen nemen om voor goede doelen geld in te zamelen.

Mensen in onze regio die zich individueel of als team inzetten om geld in te zamelen voor een goed doel, kunnen rekenen op onze steun.

Koffie voor Voedselbanken

Lions zamelen DE-punten in voor pakken koffie ten behoeve van de regionale Voedselbanken

DE koffie punten inzamelen voor pakken koffie voor de regionale Voedselbanken. In samenwerking met sponsor Douwe Egberts.

Koken voor het goede doel

Lions koken voor het goede doel tijdens benefietavond

Een groot aantal leden van onze club kookt graag en niet onverdienstelijk. Geen wonder dat er al heel wat benefietavonden zijn geweest waarbij de leden voor gasten kookten.