Lions ondersteunen een jaar lang een schoolklas kinderen in het Smaakcentrum

Onlangs hield Martien Bos, grondlegger van de Smaakcentra in het Land van Cuijk zijn verhaal voor de Lions Club Land van Cuijk en Overmaze. Hij vertelde over zijn passie om alle kinderen gezond te
leren eten én koken. Vanuit die passie startte hij in 2014 met het eerste Smaakcentrum in het Land van Cuijk. En samen met inmiddels 125 enthousiaste vrijwilligers (“zonder al die geweldige ondersteuning kan het écht niet”) vinden nu jaarlijks 1500 kinderen hun weg naar het smaakcentrum.

En alsof Martien, jarenlang ook een kok van het koningshuis, het nog niet druk genoeg heeft, ontwikkelde hij programma’s voor aanstaande moeders en hun jonge kind ( de 1 e 1000 dagen) en
een programma voor het voortgezet onderwijs.

Het moet gewoon een doorlopende leerlijn vanaf de geboorte tot voortgezet onderwijs worden om
te voorkomen dat kinderen te dik worden; obesitas is een reëel probleem en wordt alleen maar groter binnen een paar jaar. Daar moet wat aan gedaan worden, aldus Martien.

De Lionsclub was dermate onder de indruk dat er besloten werd tot een ruimhartige ondersteuning:
een cheque van €1500,- werd overhandigd aan Martien Bos en het bestuur van het Smaakcentrum
Land van van Cuijk. En dat is genoeg om een hele klas te verzekeren van deelname voor een jaar aan het Smaakcentrum

Sponsoring het Smaakcentrum

PROJECTEN

Koken voor het goede doel

Lions koken voor het goede doel tijdens benefietavond

Een groot aantal leden van onze club kookt graag en niet onverdienstelijk. Geen wonder dat er al heel wat benefietavonden zijn geweest waarbij de leden voor gasten kookten.

Acties steunen van anderen

Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze ondersteunt ook acties die andere mensen nemen om voor goede doelen geld in te zamelen.

Mensen in onze regio die zich individueel of als team inzetten om geld in te zamelen voor een goed doel, kunnen rekenen op onze steun.

Koffie voor Voedselbanken

Lions zamelen DE-punten in voor pakken koffie ten behoeve van de regionale Voedselbanken

DE koffie punten inzamelen voor pakken koffie voor de regionale Voedselbanken. In samenwerking met sponsor Douwe Egberts.

Handen uit de mouwen

Lions club Land van Cuijk en Overmaze steekt ook graag de handen uit de mouwen om mensen mee te helpen bij maatschappelijke projecten. Zo doen we jaarlijks met een project mee aan NL Doet en ook tussendoor zetten we ons in voor anderen.

De handen uit de mouwen voor maatschappelijke projecten: een tuin inrichten, een schuurtje schilderen, een dagje uit organiseren, …